Anna Jurek

Posts Tagged ‘zezwolenie na pobyt czasowy’

JAK WYPEŁNIAĆ FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY? – KILKA PODSTAWOWYCH ZASAD I PODPOWIEDZI

In Uncategorized on Август 31, 2015 at 6:24 пп

PODPOWIEDZI TECHNICZNE – najlepiej wypełniać poszczególne kartki wniosku, nie spinać, zszywać ich przed wypełnieniem wniosku – wtedy łatwiej będzie wymienić jedną z kartek, jeśli popełnimy błąd, którego nie da się jakoś sensownie poprawić. Należy pamiętać, że wniosek po jego wypełnieniu będziemy powielać, gdyż potrzebujemy trzy wnioski.

  1. WYPEŁNIANIE WNIOSKU ZACZYNAMY OD PRZECZYTANIA STRON Z POUCZENIEM — tj. strony 15

– postępujemy zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu, które dokładnie określa, które części wniosku powinny zostać uzupełnione w konkretnym przypadku.

Wniosek wypełniamy w języku polskim.

  1. ZANIM przystąpimy do wypełniania odpowiedniej części wniosku, czytamy informację odnośnie sposobu, w jaki powinien być wypełniony wniosek – WNIOSEK WYPEŁNIAMY DUŻYMI LITERAMI, tam, gdzie to możliwe, zachowując pisownię nazw/danych osobowych, wynikających z dokumentów (paszport, karta pobytu).
  2. Wypełniamy wszystkie wymagane rubryki , które są od nas wymagane.
  3. Część A, B, C i D wypełniają wszyscy cudzoziemcy – bez względu na to, o jaki rodzaj zezwolenia się ubiegają.

Generalnie, części te nie powinny sprawiać nam problemu, gdyż dotyczą danych osobowych.

Jeszcze zanim zaczniemy wypełniać część A wniosku, możemy uzupełnić fragment, dotyczący tego, do kogo adresujemy wniosek — otóż  WNIOSEK adresujemy do wojewody,  który sprawuje opiekę nad województwem, w którym mieszkamy. Zgodnie z właściwością – kierujemy wniosek do jednego z 16 wojewodów: pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, ).

  1. W części E następuje istotny podział – otóż:

— część E punkty I i III – wypełnia osoba, ubiegająca się o zezwolenie na pobyt i pracę, a także osoba ubiegająca się o zezwolenie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jednocześnie wykonuje pracę;

Pozostałe punkty przekreślamy, gdyż nas nie dotyczą.

— część E punkt II wypełnia osoba, która ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę z pomocą agencji pracy tymczasowej

— część E punkty I, III, IV i V wypełnia osoba, która ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

  1. W części F jedna jedyna uwaga – nasz podpis nie może wychodzić poza wskazane ramki.

 

1441200860_eye

Obejrzyj instruktaż: Jak wypełnić formularz wniosku?

 

Реклама

ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY – 10 TYPÓW ZEZWOLEŃ, OPARTYCH NA WSPÓLNYCH PRZEPISACH OGÓLNYCH

In Побыт on Август 8, 2015 at 12:26 пп

Ustawodawca przewidział 9 dookreślonych typów zezwoleń, i jedno z dość szerokim spektrum możliwości, które powinny zaspokoić potrzeby pobytowe cudzoziemców  w Polsce.

Przepisy ogólne ( art. 98 – 113) to zaledwie 4 wymogi ogólne, które spełnić powinien każdy cudzoziemiec, ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Należą do nich:

— złożenie wniosku, na podstawie którego istnieje możliwość otrzymania zezwolenia, trwającego minimum 3 miesiące, a maksimum-3 lata

— złożenie wniosku najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu – OSOBIŚCIE; jeśli składamy wniosek za pośrednictwem poczty, możemy się spodziewać, że w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku, wojewoda wezwie nas do stawienia się w urzędzie (jeśli składamy wniosek w ostatnim dniu naszego legalnego pobytu, urzędnik zobowiązany jest postawić stempel w naszym paszporcie, co legalizuje nasz pobyt w trakcie trwania postępowania przed wojewodą)

— złożenie wniosku na formularzu wniosku (o wypełnieniu wniosku będzie jeszcze mowa)

— poinformowanie urzędu o ustaniu przyczyny będącej podstawą wydanego nam zezwolenia, w ciągu 15 dni od momentu jej ustania.

Poniżej załączam graf, obrazujący rodzaje wydawanych zezwoleń na pobyt czasowy.

Każde z zezwoleń charakteryzuje również inny spis dokumentów, które należy dołączyć do swojego postępowania – o tym będzie mowa przy kolejnych zezwoleniach.

 

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY - graf 2