Anna Jurek

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАБОТУ

In Работа on Ноябрь 18, 2011 at 8:49 пп

Вы можете работать без разрешения, но на основании письменного заявления работодателя о намерении поручения иностранцу выполнения работы (здесь: заявления на работу).

Разрешение на работу не требуется если:

— вы гражданин стран: России, Украины, Белоруссии, Молдовы и Грузии;

— работаете не более 6 месяцев в течение года (если работодатель доволен вашей работой, перед истечением этих 6 месяцев он должен ходатайствовать о разрешение для Вас!).

(Важно! Вы можете работать на основании нескольких зарегистрованных Вашими работодателями заявлений. Например: Вы работаете у одного работодателя (1), но у него перерыв из-за нехорошего состояния погоды, но у его соседа (2) есть работа, где погода уж не так мешает – если второй работодатель зарегистрирует новое заявление, Вы сможете работать и у него).

Значит, Вы можете работать у нескольких работодателей, но каждый из них должен оформить заявление на Ваше имя.

Реклама

РАБОТА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

In Работа on Октябрь 8, 2011 at 6:29 пп

Когда Вы вообще можете работать без разрешения на работу:

Например:

1)      Когда Вы учитель/преподаватель иностранного языка, когда работаете в детских садах, школах, других местах, упомянутых в законе о просвещении (и это не обязательно должен быть Ваш родной язык, может быть и другой!).

2)      Когда Вы студенты на стажировке организованной международной организацией студентов.

3)      Когда Вы участник программы культурной обмены или учебы.

4)      Когда Вы работаете в рамках гражданских договоров – например Вы аu pair.

5)      Если Вы ученик, заканчивающий польскую понадгимназиальную школу или высшее учебные заведения (дневные или вечерние) или докторские.

JAK WYPEŁNIAĆ FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY? – KILKA PODSTAWOWYCH ZASAD I PODPOWIEDZI

In Uncategorized on Август 31, 2015 at 6:24 пп

PODPOWIEDZI TECHNICZNE – najlepiej wypełniać poszczególne kartki wniosku, nie spinać, zszywać ich przed wypełnieniem wniosku – wtedy łatwiej będzie wymienić jedną z kartek, jeśli popełnimy błąd, którego nie da się jakoś sensownie poprawić. Należy pamiętać, że wniosek po jego wypełnieniu będziemy powielać, gdyż potrzebujemy trzy wnioski.

  1. WYPEŁNIANIE WNIOSKU ZACZYNAMY OD PRZECZYTANIA STRON Z POUCZENIEM — tj. strony 15

– postępujemy zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu, które dokładnie określa, które części wniosku powinny zostać uzupełnione w konkretnym przypadku.

Wniosek wypełniamy w języku polskim.

  1. ZANIM przystąpimy do wypełniania odpowiedniej części wniosku, czytamy informację odnośnie sposobu, w jaki powinien być wypełniony wniosek – WNIOSEK WYPEŁNIAMY DUŻYMI LITERAMI, tam, gdzie to możliwe, zachowując pisownię nazw/danych osobowych, wynikających z dokumentów (paszport, karta pobytu).
  2. Wypełniamy wszystkie wymagane rubryki , które są od nas wymagane.
  3. Część A, B, C i D wypełniają wszyscy cudzoziemcy – bez względu na to, o jaki rodzaj zezwolenia się ubiegają.

Generalnie, części te nie powinny sprawiać nam problemu, gdyż dotyczą danych osobowych.

Jeszcze zanim zaczniemy wypełniać część A wniosku, możemy uzupełnić fragment, dotyczący tego, do kogo adresujemy wniosek — otóż  WNIOSEK adresujemy do wojewody,  który sprawuje opiekę nad województwem, w którym mieszkamy. Zgodnie z właściwością – kierujemy wniosek do jednego z 16 wojewodów: pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, ).

  1. W części E następuje istotny podział – otóż:

— część E punkty I i III – wypełnia osoba, ubiegająca się o zezwolenie na pobyt i pracę, a także osoba ubiegająca się o zezwolenie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jednocześnie wykonuje pracę;

Pozostałe punkty przekreślamy, gdyż nas nie dotyczą.

— część E punkt II wypełnia osoba, która ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę z pomocą agencji pracy tymczasowej

— część E punkty I, III, IV i V wypełnia osoba, która ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

  1. W części F jedna jedyna uwaga – nasz podpis nie może wychodzić poza wskazane ramki.

 

1441200860_eye

Obejrzyj instruktaż: Jak wypełnić formularz wniosku?